Αχαϊα - Αναπτυξιακή : Υλοποιεί την 5η Προγραμματική περίοδο του CLLD/LEADER για την Αχαΐα

achaia anaptixiaki

Η ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., στο πλαίσιο της 5ης Προγραμματικής περιόδου, έχει την ευθύνη υλοποίησης του CLLD/LEADER για την περιοχή της Αχαΐας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελείται από δράσεις και ενέργειες τόσο στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 όσο, για πρώτη φορά στην Αχαΐα, και του ΕΠΑλΘ 2014-2020. Ενισχύονται επενδύσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με έμφαση στον αγροδιατροφικό τομέα, την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος αλλά και την ενίσχυση επενδύσεων σχετικών με τη θαλάσσια οικονομία.

Στην παρούσα χρονική περίοδο το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη και ενεργοποίηση. Συγκεκριμένα:

Τον Οκτώβριο του 2019 εκδόθηκαν, από την ΕΥΔ Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι Αποφάσεις Ένταξης 22 Πράξεων που επελέγησαν από την ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. (ΟΤΔ) στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Έργων Δημόσιου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη (Δ.Δ.) των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται στο ποσό των 3.533.287,84 €. Παρά το γεγονός ότι η αρχική Δ.Δ. της συγκεκριμένης Πρόσκλησης ήταν 1.919.000,00 €, η ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. πέτυχε την έγκριση υπερδέσμευσης ύψους 1.614.287,84 € από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Την 15/11/2019 έληξε η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020. Υπεβλήθησαν συνολικά 81 αιτήσεις στήριξης, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 22.500.000,00 € και αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης περίπου 13.500.000,00 €, υπερκαλύπτοντας κατά 430% τη συνολική Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης με σκοπό την όσο το δυνατό ταχύτερη έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων. Η ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ύστερα από το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε θα αιτηθεί προς τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων & Περιφέρεια Δ. Ελλάδας) πρόσθετους πόρους προκειμένου να ενταχθούν όσο το δυνατό περισσότερα επενδυτικά σχέδια.

Στις αρχές του 2020 αναμένεται από την ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. η έκδοση της 1ης Πρόσκλησης για παρεμβάσεις Δημόσιου χαρακτήρα στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΕΠΑλΘ 2014-2020. Θα περιλαμβάνει έργα σε υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας / υδατοκαλλιέργειας στην βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύουν την τουριστική δραστηριότητα, και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στις αλιευτικές περιοχές. Στη συνέχεια, και εντός του 2020,  θα ακολουθήσει η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα.

Η ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. είναι αισιόδοξη ότι η υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER θα συνεχιστεί με επιτυχία, έχοντας σαν  κύριο στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών για την έναρξη υλοποίησης των έργων, βασιζόμενή τόσο στην άριστη συνεργασία που έχει μέχρι σήμερα με τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όσο και με το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και τη στήριξη που της προσφέρουν το σύνολο των Δήμων του Ν. Αχαΐας, που αποτελούν βασικούς μετόχους της.    

sinergazomenoi foreis

 

Last modified on Tuesday, 26/11/2019

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Ανασκόπηση 2018

Πρωτοσέλιδο Ανασκόπησης

Δείτε το PDF εδώ

Δίκτυο Forum Ανάπτυξης

Δειτε το καναλι μας στο YouTube

Video Gallery

Αρχή Σελίδας