Συνέργειες για την εξοικονόμηση ενέργειας

FINAL 1AΜέσα στο 2019 επιλύονται ριζικά τα προβλήματα τάσεων και επάρκειας ενέργειας στην περιοχή της Πελοποννήσου, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης των διαρκώς αυξανόμενων ηλεκτρικών φορτίων. Τον προγραμματισμό του ΑΔΜΗΕ παρουσίασε ο Γιάννης Μάργαρης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλ. Ενέργειας & Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Συστήματος και Στρατηγικής.

«Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εντοπίζεται το 50% της δουλειάς μας, του ενδιαφέροντος μας και της προσπάθειας που κάνουμε» τόνισε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στον κορεσμένο δίκτυο Πελοποννήσου, το οποίο αναμένεται να απελευθερωθεί έπειτα από την ενίσχυση του δικτύου, δίνοντας προοπτικές για νέες επενδύσεις στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ειδικότερα, ο κ. Μάργαρης αναφέρθηκε στο βρόχγο Μεγαλόπολη – Πάτρα που συνδέει περιοχές υψηλού φορτίου και στον αντίστοιχο Μεγαλόπολη – Κόρινθος – Αττική που θα ολοκληρωθεί το 2024 . «Και οι δύο μαζί εξασφαλίζουν τη δυνατότητα ασφαλέστερης λειτουργίας στην Πελοπόννησο και παράλληλα επιτρέπουν τη μεγαλύτερη διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» τόνισε, γεγονός που σηματοδοτεί και την άρση των περιορισμών σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε ΑΠΕ.

«Τρίτο , ιστορικό γεγονός είναι η διασύνδεση Πελοποννήσου με την Κρήτη. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες» πρόσθεσε ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλ. Ενέργειας & Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Συστήματος και Στρατηγικής κι εξήγησε ότι το έργο προϋπολογισμού 328 εκατ. €, παίζει σημαντικό ρόλο τόσο για την επάρκεια της Κρήτης, όσο και για την ευστάθεια στην Πελοπόννησο, αλλά και το διασυνδεσεμενο σύστημα. Έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το 2020, περιλαμβάνει δεκάδες υπόγεια τμήματα και το μεγαλύτερο το υποβρύχιο τμήμα.

Ο κ. Μάργαρης εξήγγειλε επιπλέον έργα στην περιφέρεια Πελοποννήσου που στο σύνολο τους θα είναι έτοιμα πριν το 2022 και εντάσσονται στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ

Ενεργειακές Κοινότητες

Στο πλαίσιο σύστασης των Ενεργειακών Κοινοτήτων και στις προοπτικές που ανοίγονται επικέντρωσαν οι Γεώργιος Παπασταματίου Προϊστάμενος της
Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Γ. Αγγελόπουλος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως Πανεπιστημίου Πατρών και Δ. Τσέκερης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Ειδικός Σύμβουλος ΥΠΕΝ για θέματα ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ο κ. Τσέκερης είπε ότι η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.), είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας/ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Στο σχήμα μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Ο.Τ.Α. Α και Β’ βαθμού της ίδιας περιφέρειας «Τουλάχιστον το 51% των μελών πρέπει να σχετίζονται με τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν., και συγκεκριμένα τα φυσικά πρόσωπα – μέλη να έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο το οποίο βρίσκεται εντός της περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν. ή να είναι δημότες δήμου της περιφέρειας αυτής και τα νομικά πρόσωπα μέλη να έχουν την έδρα τους εντός της περιφέρειας της έδρας της Ε.Κοιν» αποσαφήνισε.

Σύμφωνα με τον Ειδικό Σύμβουλο ΥΠΕΝ για θέματα ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας μια Ενεργειακή Κοινότητα πρέπει να ασκεί υποχρεωτικά μία από τις παρακάτω δραστηριότητες:

 • Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εγκατεστημένους εντός της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.
 • Διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση, διάθεση) πρώτης ύλης για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων).
 • Προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών, εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
 • Προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημάτων (υβριδικών ή μη) και οχημάτων με καύση φυσικού αερίου, υγραερίου ή βιοαερίου.
 • Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της ή διανομή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας.
 • Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς Τελικούς Πελάτες εντός της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της .
 • Διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σημείων ανεφοδιασμού με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), υγραέριο ή βιοαέριο ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών εντός της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.
 • Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε.
 • Ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων ή διαχείριση μέσων βιώσιμων μεταφορών εντός της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν.
 • Παρoχή Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs)

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και θεσμικά κίνητρα που έχουν οι ενεργειακές κοινότητες, μεταξύ άλλων, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στον Αναπτυξιακό κατ’ αναλογία με τις Κοιν.Σ.Επ., καθώς και σε άλλα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Επίσης, τους δίνεται η δυνατότητα για ειδικές προϋποθέσεις και όρους προνομιακής συμμετοχής ή εξαίρεσης από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών (ΥΑ) καθώς και προνομιακών χρεώσεων για υπηρεσίες στην αγορά. Οι Ενεργειακές Κοινότητες απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του Ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κι έχουν προτεραιότητα χορήγησης άδειας παραγωγής, προσφοράς σύνδεσης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

Στη συζήτηση υπήρξε παρέμβαση από τον Αθανάσιο Μαύρη, Διπλ. Μηχανολόγο & Αεροναυπηγό Μηχανικό, Μέλος Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ/ΤΔΕ, ο οποίος σχετικά με τις Ενεργειακές Κοινότητες πρόσθεσε ότι «οι καταναλωτές που κατασκευάζουν μια μικρή μονάδα ΑΠΕ θα μπορούν να συμψηφίζουν την παραγόμενη με την καταναλισκόμενη ενέργεια». Σε αυτήν την περίπτωση ο καταναλωτής πιστώνεται την περίσσεια ενεργείας που παράγει, χρησιμοποιώντας ως αποθήκη το δίκτυο. Στην αντίθετη περίπτωση, ο καταναλωτής χρεώνεται μόνο με την ενέργεια, που κατανάλωσε αφού αφαιρεθεί η παραγόμενη ενέργεια.

«H Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, που θεσμοθετεί ένα διαφανές πλαίσιο λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων» τόνισε ο κ. Μαύρης.

Επίσης παράθεσε διάφορα ενδιαφέροντα ΕΚοιν, ένα από τα οποία είναι και η σύσταση Κοινότητας από μια πολυκατοικία: «Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας δημιουργούν μία Ενεργειακή Κοινότητα προκειμένου να εγκαταστήσουν ένα φ/β σύστημα ή και μία ανεμογεννήτρια σε ένα ακίνητο που μπορεί να βρίσκεται ακόμη και σε κάποια άλλη περιοχή και εφαρμόζουν εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με τις καταναλώσεις των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας. Με αυτόν τον τρόπο οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των διαμερισμάτων/μέλη της ΕΚΟΙΝ θα λαμβάνουν μειωμένο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας».

Παρεμβάσεις

Εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων παρενέβησαν στη συζήτηση. Ο πρόεδρος του ΣΕΒΠ&ΔΕ Κλεομένης Μπάρλος μεταξύ άλλων έκανε αναφορά στην προοπτική για την εξόρυξη υδρογονανθράκων με προοπτική 25 ετίας. Επίσης εκτίμηση ότι με την πρόοδο της τεχνολογίας σε 15-20 χρόνια τα κτίρια θα είναι ενεργειακώς αυτάρκη.

Στο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της περιοχής, εξαιτίας του υψηλού κόστους ενέργειας αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαϊας Πλάτων Μαρλαφέκας, σχολιάζοντας: «Σε μια περιοχή που δεν έχουμε εναλλακτικό τρόπο ενέργειας, πέρα του συμβατικού, και ανταγωνιστικά έχουμε πρόβλημα». Τόνισε ότι «πρέπει να τρέξουμε τις εξελίξεις πολύ πιο γρήγορα από την υπόλοιπη χώρα».

Πρόταση για την ανάπτυξη «μικροδικτύων», ως ενεργειακή εξέλιξη της επόμενης μέρας για τα Επιχειρηματικά Πάρκα κατάθεσε ο Πέτρος Μαντάς πρόεδρος ΠΑΣΕΒΙΠΕ/ΣΕΒΙΠΕ.

Τα φορτία τοπικά μικροδίκτυα, είναι συστήματα διανομής Μέσης ή Χαμηλής Τάσης τα οποία είναι διασυνδεδεμένα με μονάδες διασπαρμένης παραγωγής. Καθώς επίσης και διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας.

Εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια

Για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών του άνθρακα μίλησε ο Γεώργιος Αγγελόπουλος Αναπληρωτής Πρυτάνεως Φοιτητικής Μέριμνας, Υποδομών, Ενέργειας και Αειφορίας, συνοδευόμενος από τον ενεργειακό υπεύθυνο Πανεπιστημίου Πατρών Γιώργο Θωμόπουλο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Τεχνολογίας Υπολογιστών, και την Δρ. Αγγελική Χριστογέρου, Χημικός Μηχανικός

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπως είπε ο κ. Αγγελόπουλος, είναι από τους δύο –τρεις μεγαλύτερους καταναλωτες ρεύματος στη Δυτική Ελλάδα, με κατανάλωση 14 γιγαβατωρες το χρόνο και λογαριασμό που φτάνει 1,5 εκατ €, και επιστροφή χρημάτων ύψους 450.000 € .

Με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας εγκαταστάθηκαν έξυπνοι μετρητές ενέργειας σε 29 κτίρια, προκειμένου να καταγράφονται οι καταναλώσεις , ώστε να γίνονται παρεμβάσεις και διορθωτικές ενέργειες όπου απαιτείται.

Ένα δεύτερο, σημαντικό βήμα που έγινε στο Πανεπιστήμιο, είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού 10 κιλοβατ , στο οποίο εφαρμόζονται οι έξι διαθέσιμες τεχνολογίες που λειτουργούν στις συνθήκες της Δυτικής Ελλάδας. Έχουν γίνει οκτώ διπλωματικές σε αυτό, αναδεικνύοντας τις πιο αποτελεσματικές λειτουργίες.

Επίσης, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας πρόκειται να προχωρήσει η αντικατάσταση του οδοφωτισμού. Πρόκειται για περίπου 700 λαμπτήρες μεγάλης ισχύος (250 W), που θα αντικατασταθούν από νέα φωτιστικά LED με 3,5 φορές χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος, υψηλότερη φωτεινή απόδοση (> 5 φορές),

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και δυνατόητα σύνδεσης με συστήματα αυτοματισμού. Το εκτιμώμενο ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας υπολογίζεται σε πάνω από 80%, το εκτιμώμενο ποσοστό μείωσης CO2 εκτιμάται σε πάνω από 70%, ενώ η απόσβεση της επένδυσης θα χρειαστεί 3,3-3,5 έτη.

Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Φοιτητικής Μέριμνας, Υποδομών, Ενέργειας και Αειφορίας αναφέρθηκε και στη συνεργασία που έχει αναπτύξει το Πανεπιστήμιο Πατρών με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, καθώς επίσης τα ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και Αιτωλοακαρνανίας, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, αλλά και με προοπτική σύστασης Ενεργειακής Κοινότητας. Σε αυτό εξειδίκευσε ο Γεώργιος Παπασταματίου Προϊστάμενος της Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων. Όπως ανέφερε η ΠΔΕ έχει σε υψηλή προτεραιότητα τα θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια, χαρακτηρίζοντας το 2018 ενεργειακή χρονιά, στο πλαίσιο αυτό η «Ενεργειακή Περιφέρεια» επιδιώκει να εφαρμόσει τις καλύτερες δυνατές πρακτικές αξιοποιώντας θεσμικά και χρηματοδοτικά εργαλεία, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς. «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει αποφασίσει να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες και ευκαιρίες προς όφελος κοινωνίας και επιχειρηματικής κοινότητας» τόνισε ο κ. Παπασταματίου.

Για τη συνεργασία με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τα ΤΕΕ, είπε πως πρόκειται να προχωρήσουν σύσταση Παρατηρητηρίου Καταγραφής και Κατανάλωσης στον κτιριακό τομέα. Αναφέρθηκε επίσης στην Προγραμματική Σύμβαση που έχει συνυπογράψει η Περιφέρεια με τα ΤΕΕ και την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια για τον προσδιορισμό και την καταγραφή του ενεργειακού αποτυπώματος.

FINAL 1  FINAL 2  FINAL 4 

Last modified on Monday, 26/03/2018

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Ανασκόπηση 2018

Πρωτοσέλιδο Ανασκόπησης

Δείτε το PDF εδώ

Δίκτυο Forum Ανάπτυξης

Δειτε το καναλι μας στο YouTube

Video Gallery

Αρχή Σελίδας