Πρόγραμμα Proof-of-Concept για την αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών από το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

proof of conceptΈνας σοβαρός ανασταλτικός παράγοντας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας είναι η αδυναμία μετατροπής της γνώσης και της καινοτομίας, η οποία παράγεται στα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια, σε οικονομικά εμπορεύσιμα προϊόντα. Η ωρίμανση μιας επιστημονικής ιδέας σε εμπορικό προϊόν απαιτεί επένδυση κεφαλαίων υψηλού ρίσκου δεδομένου ότι δεν είναι εξαρχής εξασφαλισμένη η επιτυχής κατάληξη. Προς τούτο απαιτείται η υποστήριξη της πολιτείας με διάφορους μηχανισμούς, αφού είναι πολύ δύσκολο οι ιδιώτες να επενδύσουν σε κάτι που εμπορικά είναι αβέβαιο.

Το στάδιο της ανάπτυξης μιας επιστημονικής ιδέας σε εμπορικό προϊόν καλείται διεθνώς «κοιλάδα θανάτου» (death valley) τόσο γιατί η μετατροπή της ιδέας σε προϊόν είναι μια δύσκολη διαδικασία όσο και για την έλλειψη χρημάτων που απαιτούνται προς τούτο.

Η διαδικασία αυτή καλείται Proof-of-Concept και ουσιαστικά δεν υλοποιείται στη χώρα μας. Οι διάφοροι διαγωνισμοί καινοτομίας αποσκοπούν μόνο να αναδείξουν τις υπάρχουσες καινοτομικές ιδέες, δεν βοηθούν όμως οι ιδέες αυτές να ωριμάσουν σε υψηλό βαθμό ώστε να αποκτήσουν υψηλή αξία οικονομικής εξαγοράς. Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών έρχεται να καλύψει την έλλειψη αυτή με την αναγκαία χρηματοδότηση αλλά και την απαραίτητη τεχνογνωσία μέσω του προγράμματος Proof-of-Concept.

Το Πρόγραμμα "Proof-of-Concept", του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών στοχεύει στην εμπορική εκμετάλλευση καινοτόμων ιδεών τις οποίες προτείνουν νέοι επιστήμονες. Στοχεύει ουσιαστικά να δώσει τη δυνατότητα στους ερευνητές να προωθήσουν τις ερευνητικές τους ιδέες και να τις μετατρέψουν σε προϊόν. Αυτό μπορεί να γίνει:

Α. με την δημιουργία μιας νέας εταιρείας η οποία θα υποστηρίξει εμπορικά το νέο προϊόν ή

Β. με την παρουσίαση του προϊόντος σε επενδυτές και την υποστήριξή του με κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της ιδέας, το δυναμικό της αγοράς και το σχέδιο των εφευρετών.

Όλες οι καινοτομίες που θα ωριμάσουν θα διοχετευθούν στους επενδυτές αλλά και στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρηματιών, των εθελοντών και των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην βιωσιμότητα της ιδέας σε τεχνικό και εμπορικό επίπεδο, στην αδειοδότηση/εκμετάλλευση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τη διαχείριση τους, στη διαπραγμάτευση της ιδέας καθώς και  στην ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για τη δημιουργία ενός νέου προϊόντος ή μιας νέας επιχείρησης.

Το πρόγραμμα "Proof-of-Concept" είναι ανοιχτό σε ερευνητές και ερευνητικές εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα.

Η πρόταση υποβάλλεται μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος Proof-of-Concept ανέρχεται σε 500.000€ ετησίως για την υποστήριξη 10 ιδεών (μέχρι 50.000 για κάθε έργο). Κατ' εξαίρεση, τα έργα που απαιτούν περισσότερο χρόνο ωρίμανσης θα είναι σε θέση να επεκταθούν σε μια επιπλέον περίοδο 6 μηνών χωρίς να αυξηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις. Κάθε σχέδιο Proof-of-Concept θα αξιολογείται συνεχώς και θα διακόπτεται αν αξιολογηθεί αρνητικά από τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από Ιδιώτες και από την Βιομηχανία, δεν επιβαρύνει τα έσοδα του Επιστημονικού Πάρκου, και θα αναπτυχθεί χωρίς περιοριστικούς όρους από τους οικονομικούς υποστηρικτές σχετικά με το είδος και τους στόχους της ερευνητικής ιδέας που θα υποστηριχτεί. Οι οικονομικοί υποστηρικτές του έργου θα το χρηματοδοτήσουν για 3 συνεχόμενα έτη με την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξουν οι όροι και οι παράγοντες με τους οποίους ξεκινάει το Proof-of-Concept.

Το πρόγραμμα έχει γίνει αποδεκτό από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών και προκηρύσσεται για πρώτη υποβολή προτάσεων τον επόμενο Οκτώβριο. Το έργο θα κάνει δεκτές προτάσεις για αξιολόγηση 2 φορές το χρόνο όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα.

 

Προθεσμία υποβολής

Ολοκλήρωση αξιολόγησης

Φάση Άνοιξης

30 Απριλίου

25 Μαΐου

Φάση Φθινοπώρου

31 Οκτωβρίου

25 Νοεμβρίου

Το πρόγραμμα Proof-of Concept θα συντονίζεται από 5-μελή Συμβουλευτική Επιτροπή που θα αποτελείται από

  1. Έναν έμπειρο σύμβουλο από την εταιρεία Helix Advisory Services Ltd, UK
  2. Έναν ειδικό από το Τεχνολογικό Οικοσύστημα του Ισραήλ (Idealityroads Company)
  3. Δύο μέλη από το ΔΣ και το Προσωπικό του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών
  4. Έναν εκπρόσωπο των επενδυτών ή/και του τεχνολογικού οικοσυστήματος της χώρας μας.

Η συμβουλευτική επιτροπή έχει θητεία 3 ετών και δεν μπορεί να αλλάξει στο ενδιάμεσο. Επιλέγει τις καλύτερες προτάσεις, αφού λάβει υπόψη τις αξιολογήσεις των εξωτερικών κριτών. Επίσης, παρακολουθεί σε τακτική βάση τα χρηματοδοτούμενα έργα και εγκρίνει τη συνέχιση τους και των προϋπολογισμό τους.

Οι κριτές είναι εξειδικευμένα άτομα από το τεχνολογικό οικοσύστημα της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού και δίνουν τις απόψεις τους σε ειδικά-τυποποιημένα φύλλα για κάθε αιτούντα ξεχωριστά.

Διαδικασία αξιολόγησης

Μετά το πέρας της υποβολής των προτάσεων η αξιολόγηση από τους κριτές θα προχωρήσει ηλεκτρονικά πάντα με την εποπτεία της συμβουλευτικής επιτροπής. Κάθε πρόταση αξιολογείται από 3 κριτές. Οι κριτές έχουν γίνει αποδεκτοί από την συμβουλευτική επιτροπή.

Τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι τα ακόλουθα τρία

  1. Η αριστεία στο περιεχόμενο της προτεινόμενης για ωρίμανση ιδέας.
  2. Η δυνατότητα του προϊόντος που θα προκύψει να διεισδύσει στην αγορά.
  3. Χαρακτηριστικά ποιότητας όπως η δομή και η αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση του προϋπολογισμού.

Τα κριτήρια αυτά λειτουργούν με τη λογική του αποκλειστικού (ON/OFF).

Σε κάθε φάση υποβολής θα υποστηριχτούν μέχρι 5 πρώτες προτάσεις.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα Proof of Concept είναι διαθέσιμες στην διεύθυνση http://www.psppoc.gr/, ή στην κ. Βίκυ Τομαρά, Διευθύντρια Ανάπτυξης του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Tel. 0030 2610 911556).

Last modified on Monday, 23/07/2018

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Ανασκόπηση 2018

Πρωτοσέλιδο Ανασκόπησης

Δείτε το PDF εδώ

Δίκτυο Forum Ανάπτυξης

Δειτε το καναλι μας στο YouTube

Video Gallery

Αρχή Σελίδας