Μεταφορά της καταστατικής έδρας της ΤΙΤΑΝ στις Βρυξέλλες με αμετάβλητη την παρουσία στην Ελλάδα

titan profile infographicΗ Α.Ε. Τσιμέντων TΙΤΑΝ ανακοίνωσε ότι στις 18 Οκτωβρίου 2018 υπεβλήθη από την TITAN Cement International S.A. προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής (η "Πρόταση") των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ με νέες μετοχές της δεύτερης. Σκοπός της Πρότασης είναι η διευκόλυνση της εισαγωγής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ σε ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Euronext Βρυξελλών, με στόχο την ενίσχυση της ανεξάρτητης διεθνούς αναπτυξιακής του πορείας. (Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της TITAN Cement International S.A. περί της υποβολής της Πρότασης ακολουθεί.).

Πέραν από την εισαγωγή στο Euronext Βρυξελλών, προτείνεται επίσης οι μετοχές της TITAN Cement International S.A. να εισαχθούν δευτερογενώς προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

Πρόκειται για Πρόταση που αντανακλά πλήρως το διεθνή προσανατολισμό και αποτύπωμα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ενώ η σχεδιαζόμενη υλοποίησή της αναμένεται να αποτελέσει έναν ακόμα σταθμό στην ιστορική του πορεία και να συμβάλει καθοριστικά στην διεθνή ανταγωνιστικότητα και στην μελλοντική του ανάπτυξη.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε αργά χθες το βράδυ η νεοϊδρυθείσα Titan Cement International -η οποία προς το παρόν έχει ως μετόχους μέλη της οικογένειας που ίδρυσε την Τιτάν το 1911- υποβάλλει προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν με νέες μετοχές της International. Η τιμή ανά μετοχή ορίζεται σε 3,45 ευρώ και η σχέση ανταλλαγής μία προς μία. Η Titan Cement International θα υποβάλει αίτηση στο Euronext Βρυξελλών, ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την πρωτογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση όλων των μετοχών της, συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών του Ανταλλάγματος, καθώς και αίτηση για τη δευτερογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών και το Euronext Παρισίων.

Οι σημερινοί μέτοχοι της Τιτάν, Ανδρέας Κανελλόπουλος, Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Νέλλος-Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Τάκης-Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Παύλος Κανελλόπουλος, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου και Ελένη Παπαλεξοπούλου ίδρυσαν και κατέχουν μέχρι σήμερα συνολικά το 100% του μ/κτης Titan Cement International, ενώ κατέχουν περίπου 23,16% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τιτάν και δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 18,60% του συνόλου.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις το Δ.Σ.  της Τιτάν έχει τοποθετηθεί θετικά απέναντι στην πρόταση της Titan Cement International S.A. και κατ’ αρχήν την υποστηρίζει, καθώς, όπως σημειώνει: Αντικατοπτρίζει και ενισχύει τον διεθνή χαρακτήρα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου. Εισάγει τον Όμιλο σε μεγάλο διεθνές χρηματιστήριο, που θα του προσφέρει πρόσβαση σε ευρύτερη βάση επενδυτών, ενισχύοντας τη ρευστότητα των μετοχών του και διευρύνει τις πηγές άντλησης κεφαλαίων βελτιώνοντας την πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και το διεθνές τραπεζικό σύστημα, με πιο ανταγωνιστικό κόστος δανεισμού.

Με ιστορία 116 χρόνων, ο Όμιλος Τιτάν αποτελεί σήμερα μια πολυεθνική δύναμη, με δραστηριότητα σε 14 χώρες, σε 5 ηπείρους.

Η θυγατρική

Με την ολοκλήρωση της πρότασης κατόπιν της λήψεως των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων και της αποδοχής της από τους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν, επιδιώκεται περαιτέρω η Titan Cement International S.A. να καταστεί η άμεσα μητρική εταιρεία της Τιτάν και η απώτατη μητρική εταιρεία του Ομίλου.

Όπως τονίζεται, η παρουσία του Ομίλου στην Ελλάδα θα παραμείνει αμετάβλητη με δεδομένη τη διατήρηση της τοπικής παραγωγής και δεν θα υπάρξει επίπτωση στις τοπικές θέσεις εργασίας.

Εξωστρέφεια

Σχολιάζοντας την απόφαση της εταιρείας ο κ. Τάκης Αράπογλου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τιτάν, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Διατηρούμε στις άμεσες προτεραιότητές μας τη γεωγραφική διαφοροποίηση και την ενίσχυση της επιχειρηματικής θέσης του ομίλου, καθώς και τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του. Η προτεινόμενη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων, αποτελεί έναν ακόμα σταθμό αυτής της εξωστρεφούς πορείας του ομίλου. Μια στρατηγική κίνηση περαιτέρω ενίσχυσης της διεθνούς δυναμικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ η οποία αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ανταγωνιστικότητα και στη μελλοντική ανάπτυξή του».

Συνάντηση  Δημήτρη Παπαλεξόπουλου με Γιάννη Δραγασάκη

Στο μεταξύ πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή συνάντηση του  διευθύνοντα συμβούλου  της εταιρείας Τιτάν Δημήτρη Παπαλεξόπουλου με τον   αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννη Δραγασάκη.

Ο κ. Παπαλεξόπουλος ενημέρωσε τον κ. Δραγασάκη για την επικείμενη εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών με παράλληλη διαπραγμάτευση στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Euronext Παρισίων, καθώς και τη μεταφορά της καταστατικής έδρας της στις Βρυξέλλες.

Όπως επισημάνθηκε, η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του εξωστρεφούς προσανατολισμού της εταιρείας και της αναβάθμισης της πρόσβασής της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπ. Οικονομίας, ο κ. Παπαλεξόπουλος σημείωσε ότι η παρουσία του Ομίλου Τιτάν στην Ελλάδα παραμένει σταθερή, τόσο σε επίπεδο εγχώριας παραγωγής, θέσεων εργασίας και επενδύσεων, όσο και μέσω της δευτερογενούς διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στο πλαίσιο αυτό οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για την ελληνική οικονομία και τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος.

Last modified on Friday, 19/10/2018

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Ανασκόπηση 2018

Πρωτοσέλιδο Ανασκόπησης

Δείτε το PDF εδώ

Δίκτυο Forum Ανάπτυξης

Δειτε το καναλι μας στο YouTube

Video Gallery

Αρχή Σελίδας