Άνοιξε ο 3ος Διαγωνισμός “BlueGrowth – Patras”

blue growth patrasΣτο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας*, o ΕΣΥΝΕΔΕ και η Ομοσπονδία ΕΣΥΝΕ, σε συνεργασία με την «Aephoria», διοργανώνουν  στην Πάτρα το διαγωνισμό καινοτομίας στην θαλάσσια οικονομία  “BlueGrowth - Patras Competition III”.

Ο διαγωνισμός

To Blue Growth είναι ο 1ος διαγωνισμός καινοτομίας για την θαλάσσια οικονομία που ξεκίνησε το 2014 από τον Πειραιά, με όραμα οι καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες να ενισχύσουν τις παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την θαλάσσια οικονομία, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ένα νέο οικοσύστημα επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών, θέτοντας την θάλασσα ξανά και υπό νέο πρίσμα στην πρωτοπορία της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου.

Στην Πάτρα διοργανώνεται φέτος για τρίτη συνεχόμενη φορά μετά την επιτυχημένη 6μηνη «επώαση» πατρινών ομάδων, που το 2016 έχουν διακριθεί  στους προηγούμενους διαγωνισμους  BlueGrowth – Patras.

Οι θεματικές ενότητες που εντάσσονται στο  Bluegrowth είναι οι εξής:

 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Ενέργεια & Περιβάλλον/ Πράσινη Ναυσιπλοΐα
 • Καινοτομία στον Θαλάσσιο Πρωτογενή Τομέα- Αλιεία - Υδατοκαλλιέργειες
 • Αειφόρος Θαλάσσιος Τουρισμός & Πολιτισμός
 • Θαλάσσιες μεταφορές
 • Διαχείριση Υδάτινων πόρων

Στόχος του διαγωνισμού

1) Να επιτρέπει στους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τους βασικούς όρους και τις βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας ώστε να προσπαθήσουν να αναπτύξουν μια βιώσιμη επιχείρηση.

2) Η καλλιέργεια μιας νέας επιχειρηματικής πρακτικής με επίκεντρο τη θάλασσα και τον άνθρωπο και η συμβολή στην κοινωνική συνοχή και την εθνική οικονομία δημιουργώντας εμμέσως νέες θέσεις εργασίας.

3) Η δημιουργία διεθνούς προτύπου επιχειρηματικότητας μέσα από την παρακολούθηση ενός κύκλου σεμιναρίων και πρακτικών του προγράμματος, δίνεται η δυνατότητα στις ομάδες που συμμετέχουν.

4) Η οργάνωση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με τρόπο, καινοτόμο, σύγχρονο και βιώσιμο.

5) Η επαφή και δικτύωση με άλλους ανθρώπους και εταιρείες που έχουν επιλέξει αυτόν τον τρόπο λειτουργίας και να ενισχύσει τη δημιουργία δικτύου.

6)  Η χρησιμοποίηση σύγχρονων εργαλείων για το σχεδιασμό του προϊόντος και της υπηρεσίας του, που σέβονται το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

7) Η προβολή τους ως ζωντανό παράδειγμα εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο χώρο της οικονομίας.

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος:

 • Υπό ίδρυση ή νεοφυείς επιχειρήσεις καινοτομικών προϊόντων ή υπηρεσιών.
 • Καινοτομικές επιχειρήσεις με χρόνο ζωής μικρότερο των 3 ετών που αναζητούν χρηματοδότηση από επενδυτές.
 • Καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που να έχουν δυνατότητες επέκτασης και στο εξωτερικό.

Χρόνος και τόπος υλοποίησης

Ο Διαγωνισμός έχει τέσσερα διακριτά στάδια πριν ενταχθούν οι νικήτριες ομάδες στο πρόγραμμα του Bluegrowth:

1ο  Στάδιο: H υποβολή προτάσεων μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής, μέσω της ιστοσελίδας του Βluegrowth ( έως 24/11/18).

http://www.bluegrowth.gr/3d-bluegrowth-patras-competition/

2ο  Στάδιο: Η αξιολόγηση των προτάσεων αυτών.

Όλες οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από το Advisory Board του Blue Growth.

3ο  Στάδιο: Η ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης αξιολόγησης θα ανακοινωθούν στο κοινό στις 26 Νοεμβρίου 2018.

4ο  Στάδιο: Η τελική αξιολόγηση- εκδήλωση βράβευσης

Οι ομάδες που συγκέντρωσαν τις περισσότερες προτιμήσεις από τους αξιολογητές του διαγωνισμού, παρουσιάζουν τις προτάσεις τους ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης (advisory board) και του κοινού. Η παρουσίαση θα γίνει κατά τη διάρκεια του BlueGrowth - Patras event ΙΙΙ, τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018, στην Πάτρα.

5ο Στάδιο: Η εφαρμογή του προγράμματος της στήριξης και επώασης των νέων ενταγμένων στο Bluegrowth πλέον επιχειρηματικών ιδεών,  που έχει διάρκεια 6 μηνών (Ιανουάριος 2019 – Μάϊος 2019) όπου η δομή του Προγράμματος έχει τις θεματικές του ως εξής:

-          Ηγεσία

-          Βιωσιμότητα

-          Νομικά και Λογιστική   Επικοινωνία και Mάρκετινγκ 

-          Εισαγωγή στη Γαλάζια Οικονομία

-          Χρηματοδοτικά Εργαλεία

-          Επιχειρηματικό Πλάνο

-          Προετοιμασία παρουσιάσεων

-          Εκδηλώσεις δικτύωσης 

Η αξία του incubation ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ για κάθε ομάδα.

Η εκδήλωση:

Η δράση “ BlueGrowth - Patras Competition ΙΙΙ ” θα ολοκληρωθεί με την εκδήλωση “ BlueGrowth - Patras event ΙΙΙ”, όπως προαναφέρθηκε.

Πέρα από το διαγωνιστικό κομμάτι, την ημέρα εκείνη έχουν κληθεί να μιλήσουν εκπρόσωποι start up επιχειρήσεων που πλέον έχουν τη θέση τους στον επιχειρηματικό χάρτη, αλλά και εκπρόσωποι φορέων που έχουν σχέση με τη θαλάσσια καινοτομία (και) σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο ΕΣΥΝΕΔΕ:

Ο «Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Δυτικής Ελλάδας» (ΕΣΥΝΕΔΕ) αποτελεί σύνδεσμο-μέρος της «Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών» (ΟΕΣΥΝΕ), η οποία έχει ως σκοπό την προαγωγή της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσα από τις δράσεις των 9 επιμέρους τοπικών συνδέσμων της. 

Στόχος του ΕΣΥΝΕ, και κατ’ επέκταση της ομοσπονδίας, είναι η βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής παρουσίας της ελληνικής Νεανικής Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ευρύτερα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Χάρτη.

Ο σύνδεσμος επιδιώκει το συνεχή διάλογο με Διεθνείς Οργανώσεις, Ευρωπαϊκούς Φορείς και Κυβερνητικές Αρχές για την απλοποίηση και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, την ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφόρηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για θέματα ευρωπαϊκών πολιτικών και οδηγιών, καθώς και για πρακτικές που ωφελούν τη συνεργασία επιχειρηματιών διαφορετικής γενιάς.

Κεντρικοί άξονες της στρατηγικής μας είναι:

 1. Απενεχοποίηση του όρου «επιχειρηματικότητα», ανάδειξη της σημασίας του κοινωνικού «επιχειρείν» και ευαισθητοποίηση σε θέματα που άπτονται της νεανικής επιχειρηματικής βιωσιμότητας.
 2. Υποστήριξη της εξωστρέφειας των νέων επιχειρηματιών και μεταφορά καλών πρακτικών από και προς την Ευρώπη και διεθνώς.
 3. Καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους ανθρώπους μέσα και από τις δράσεις της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας.
 4. Αύξηση της δικτύωσης των Νέων Επιχειρηματιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με στόχο τη δημιουργία συνεργασιών / συμπράξεων.
 5. Ευαισθητοποίηση των νέων επιχειρηματιών στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης και του περιβάλλοντος.

Η «Ο.Ε.ΣΥ.Ν.Ε.» (Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών) λειτουργεί στην Ελλάδα από τον Ιούνιο του 2001, από το 2002 αποτελεί το Εθνικό μέλος της «Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Νέων Επιχειρηματιών» (YES), ενώ είναι και επίσημος οικοδεσπότης της Παγκόσμιας εβδομάδας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. (http://gr.gew.co/)

H Aephoria.net φιλοξενεί ένα πρόγραμμα εκκίνησης και υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων, με σκοπό την ανάδειξη της περιβαλλοντικής και κοινωνικής προστιθέμενης αξίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στην ελληνική οικονομία.

 *Global Entrepreneurship Week (GEW) http://genglobal.org/

Last modified on Wednesday, 07/11/2018

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Ανασκόπηση 2018

Πρωτοσέλιδο Ανασκόπησης

Δείτε το PDF εδώ

Δίκτυο Forum Ανάπτυξης

Δειτε το καναλι μας στο YouTube

Video Gallery

Αρχή Σελίδας