Για χρονιά ορόσημο κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΕ Β. Αϊβαλής

vasilis aivalis

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΕ Β. Αϊβαλής σε άρθρο του στον «Σ.Ε.» παρουσιάζει τον προγραμματισμό των δράσεων της Διοικούσας Επιτροπής για το νέο έτος, δίνοντας έμφαση σε τέσσερις βασικούς τομείς δράσης, επισημαίνοντας τα εξής:

«Tο 2019 τόσο για το σύνολο των συμπολιτών μας, όσο και για τον τεχνικό κόσμο που ζει και δραστηριοποιείται στην περιοχή μας πρόκειται να είναι μία χρονιά ορόσημο.

Αυτό διότι:

 1. Το 2019 είναι το πρώτο έτος στη μετά-μνημονιακή εποχή.
 2. Είναι επι τοις ουσίας το έτος της καταληκτικής προθεσμίας έναρξης των συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ, μιας και σε κάθε περίπτωση το φυσικό τους αντικείμενο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2022.
 3. Εντός του νέου έτους θα έχουμε την ενεργοποίηση νέων θεσμικών πλαισίων και νέων συστημάτων, στα πλαίσια εκσυγχρονισμού, για μία σειρά θεμάτων που σχετίζονται με το γνωστικό και επαγγελματικό αντικείμενο του τεχνικού κόσμου όπως:
  1. Νέος ηλεκτρονικός τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών μέσω πληροφοριακών συστημάτων.
  2. Νέος τρόπος έκδοσης αδειών για κάθε μεταποιητική και παραγωγική δραστηριότητα.
  3. Πλήρη εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής.
  4. Ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και της κτηματογράφησης του συνόλου της περιοχής. κ.ο.κ

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον συνεχών μεταρρυθμίσεων το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας προσπαθεί από την μια πλευρά να κρατά πλήρως ενημερωμένα τα μέλη του και από την άλλη να λαμβάνει συνεχώς πρωτοβουλίες για μία σειρά από θέματα ενδιαφέροντος ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής για την περιοχή ευθύνης του.

Έτσι μέσα σε λίγες γραμμές για το έτος 2019 το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας κυρίαρχα προγραμματίζει:

Στον τομέα των υποδομών

 1. Συνεχή παρακολούθηση του έργου και του τρόπου διέλευσης της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής στην πόλη της Πάτρας έτσι ώστε να αποκτήσει η Πάτρα νέα διπλή ηλεκτροδοτούμενη σιδηροδρομική γραμμή το 2023 μέχρι τον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό της πόλης (Σ.Σ. Αγ. Διονυσίου).
 2. Πλήρη και ενεργό συμμετοχή στο παρατηρητήριο που δημιούργησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την Πατρών-Πύργου με την ύπαρξη καταλυτικών παρεμβάσεων, όπου αυτές χρειαστούν, για την αποφυγή της οποιασδήποτε καθυστέρησης στην κατασκευή του έργου.
 3. Συνέχιση της προσπάθειας διερεύνησης βιωσιμότητας για την αναβάθμιση του αερολιμένα του Αράξου πλέον του επιβατικού και σε εμπορευματικό.
 4. Σθεναρή υποστήριξη της πρωτοβουλίας που ήδη έχει αναλάβει το ΤΕΕ/ΤΔΕ για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για αντισεισμική θωράκιση της περιοχής μέσα από ένα ευρύ πλαίσιο στοχευμένων δράσεων. Να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή οι προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΔΕ έχουν βρει θετική ανταπόκριση τόσο από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όσο και από το Δήμο Πατρέων και έχουν ξεκινήσει ενεργά οι συζητήσεις προκειμένου να υλοποιηθεί το εν λόγω εγχείρημα.

Στον τομέα της ενέργειας.

 1. Εντός του Ιανουαρίου το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας ανταποκρινόμενο πλήρως στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας, που ανέλαβε, για την εξεύρεση των δυτικών διαθέσιμων θέσεων για τη δημιουργία των εγκαταστάσεων τροφοδοσίας των δικτύων διανομής αερίου σε Πάτρα Πύργο και Αγρίνιο θα παραδώσει στην Περιφέρεια, στους ωφελούμενους Δήμους και τη ΔΕΔΑ Α.Ε. το σχετικό πόρισμα σε αντίστοιχη σύσκεψη,που θα διοργανώσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 2. Με δεδομένη πλέον την εξόρυξη υδρογονανθράκων στην περιοχή, το ΤΕΕ/ΤΔΕ αναλαμβάνει πρωτοβουλία για να εξετάσει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών τη δημιουργία μεταπτυχιακού τμήματος στις τεχνολογίες πετρελαίου με σκοπό την εξειδίκευση και την παροχή επιπλέον γνώσεων στο επιστημονικό τεχνικό δυναμικό της περιοχής οι οποίες υπό προϋποθέσεις δύναται για κάποιους να είναι καθοριστικές για την επαγγελματική τους δραστηριοποίηση στο αντικείμενο.
 3. Με συνεχή παρακολούθηση και παρέμβασης όπου χρειαστεί να διασφαλίσει τη συνεχή εξέλιξη των εργασιών που λαμβάνουν χώρα για την άρση του κορεσμού του ηλεκτρικού δικτύου στη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Στον τομέα του επαγγέλματος του μηχανικού

 1. Συνεχείς επιμορφώσεις για κάθε θέμα που σχετίζεται με την ενημέρωση / εκπαίδευση των μηχανικών στις εξελίξεις του επαγγέλματος ξεκινώντας για το πρώτο δίμηνο:
  1. Από την ενημέρωση τους σχετικά με τον Νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων με ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί εντός του Ιανουαρίου
  2. Με ημερίδα ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί για το ασφαλιστικό και τα νέα δεδομένα σε συνεργασία και με άλλους επιστημονικούς κλάδους εντός του πρώτου διμήνου του έτους.

Συνεργασία του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας με το Επιμελητήριο Αχαΐας, Πανεπιστήμιο Πατρών τον ΣΕΒ Πελοποννήσου για ευρεία διασύνδεση του επιχειρηματικού κόσμου με το τεχνικό επιστημονικό δυναμικό της περιοχής και την πολυτεχνική σχολή.

 1. Εκπαίδευση του συνόλου του τεχνικού κόσμου (τεχνίτες, εργοδηγοί, μηχανικοί) στις τεχνολογίες φυσικού αερίου. Έτσι να υπάρξει μεταλαμπάδευση της γνώσης σχετικά με τις εγκαταστάσεις και τα δίκτυα φυσικού αέριου, στο σύνολο του σχετιζόμενου τεχνικού δυναμικού της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η υλοποίηση στην περιοχή μας καλύτερων και ασφαλέστερων κατασκευών καθώς επίσης και θα δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης αντίστοιχων επιχειρηματικών δράσεων από τεχνικούς της περιοχής μας και όχι από εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε άλλες περιοχές και θα προσέγγιζαν την Δυτική Ελλάδα με μοναδικό σκοπό το κέρδος.

Φυσικοί Πόροι

 1. Εντός του πρώτου διμήνου του 2019 το ΤΕΕ/ΤΔΕ θα αναλάβει την πραγματοποίηση ημερίδας-διαβούλευσης με όλους τους φορείς της πόλης, και παρουσίασης των απόψεών τους,επί του σχεδίου για τον Φορέα Διαχείρισης του Φράγματος Πείρου-Παραπείρου που προσκόμισε στην περιοχή ο Υπουργός Υποδομώνπαρουσία του.

Όλες αυτές είναι σε λίγες γραμμές μερικές απλές σκέψεις δράσεων που πρόκειται να πραγματοποιήσει το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας εντός του έτους 2019. Υπάρχουν ακόμη πάρα πολλές οι οποίες και θα παρουσιαστούν σύντομα και προφανώς είναι πέρα από τα θέματα που προκύπτουν καθημερινά και στα οποία ζητείται η συμβολή του ΤΕΕ/ΤΔΕ από την πολιτεία.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας μέρα με την μέρα γίνεται πιο ενεργό, πιο μεγάλο, πιο μαζικό και πιο ανοιχτό όχι μόνο σε κάθε μηχανικό αλλά και σε  κάθε πολίτη. Οι μηχανικοί της Δυτικής Ελλάδας, της Κεφαλλονιάς και της Ζακύνθου οπλισμένοι για άλλη μια φορά με έντονο αίσθημα ανιδιοτελούς προσφοράς είναι έτοιμοι να συνδράμουν μέσα από το ΤΕΕ/ΤΔΕ και το 2019 για ένα καλύτερο αύριο για το τόπο, για κάθε συνάνθρωπό μας, για όλους».

Last modified on Tuesday, 09/04/2019

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Ανασκόπηση 2018

Πρωτοσέλιδο Ανασκόπησης

Δείτε το PDF εδώ

Δίκτυο Forum Ανάπτυξης

Δειτε το καναλι μας στο YouTube

Video Gallery

Αρχή Σελίδας