ΣΕΒ και Βιομηχανικοί Σύνδεσμοι της περιφέρειας μαζί για σύγχρονες επιχειρήσεις

sev sevpde 1

Με την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με τους Βιομηχανικούς Συνδέσμους Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ), Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΔΕ), Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ), Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) και με την συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ και το Συντονιστικό Συμβούλιο Περιφερειακών και Τοπικών Οργανώσεων, ο ΣΕΒ εμβαθύνει τη θεσμική συνεργασία με τους επιχειρηματικούς φορείς της περιφέρειας. Ανοίγει έτσι  ένα νέο κεφάλαιο στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

Ειδικότερα, και με βάση καταστατικές αλλαγές που θα προταθούν στην επόμενη Γενική Συνέλευση, δημιουργούνται 5 νέες, μη αιρετές θέσεις στο ΔΣ του ΣΕΒ για τα μέλη των βιομηχανικών συνδέσμων της περιφέρειας, ενώ αντίστοιχα εκπρόσωπος του ΣΕΒ θα συμμετάσχει στα ΔΣ των συνδέσμων.  Η θεσμική συνεργασία πρόκειται να επεκταθεί και σε μια σειρά κοινών δράσεων που περιλαμβάνουν, μεταξύ των άλλων, τα εξής:

  • Συλλογικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της βιομηχανίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
  • Διοργάνωση εξειδικευμένων εργαστηρίων στην έδρα κάθε περιφέρειας.
  • Κοινές προτάσεις για βελτίωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων του ΕΣΠΑ σε κάθε περιφέρεια.
  • Συμμετοχή των μελών των συνδέσμων σε θεματικές επιτροπές του ΣΕΒ και τακτικές συνεδριάσεις σε επίπεδο Γενικών Διευθυντών,  με στόχο τη συμβολή στην διαμόρφωση προτάσεων και πολιτικών που θα αφορούν κυρίως περιφερειακά ζητήματα.
  • Σύσταση ομάδων διευθυντών παραγωγής από τις παραγωγικές μονάδες της περιφέρειας για ανάδειξη προβλημάτων τοπικού ενδιαφέροντος.
  • Δημιουργία στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης από το ΙΒΕΠΕ για την εκπαίδευση των εργαζομένων των περιφερειακών επιχειρήσεων και συμμετοχή εκπροσώπου του περιφερειακού συνδέσμου στον σχεδιασμό ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων τοπικού ενδιαφέροντος κ.α.

Last modified on Monday, 08/04/2019

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Ανασκόπηση 2018

Πρωτοσέλιδο Ανασκόπησης

Δείτε το PDF εδώ

Δίκτυο Forum Ανάπτυξης

Δειτε το καναλι μας στο YouTube

Video Gallery

Αρχή Σελίδας