Οδυσσέας Ξεριζωτής : Εθελοντισμός - Όταν τα “θέλω” γίνονται “μπορώ”!

odisseas xerizotis

Ο εθελοντισμός δίνει νόημα και περιεχόμενο σε πανανθρώπινες αξίες, όπως ο ανθρωπισμός, ιδιαίτερα σημαντικές, σε μια περίοδο που κυριαρχεί η διαφθορά και ο ατομικισμός.

Σκοποί και επιδιώξεις της τοπικής αυτοδιοίκησης

Σκοπός της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να προσφέρει αλλά και να βοηθηθεί, σεβόμενος πάντα τη βούληση και την ανεξαρτησία τους, από:

 • τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που λειτουργούν τόσο σε τοπικό όσο και εθνικό επίπεδο.
 • τις ήδη οργανωμένες ομάδες εθελοντών, οι οποίες παρέχουν εθελοντική δράση
 • τους μεμονωμένους εθελοντές οι οποίοι συμμετέχουν ή θέλουν να συμμετέχουν σε δράσεις που προσιδιάζουν στα ενδιαφέροντα τους
 • τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους
 • τις άτυπες ομάδες εθελοντών

Ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη του εθελοντισμού επιδιώκεται:

 • η επίτευξη ενός μεγάλου εγχειρήματος, το οποίο είναι η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των μελών της τοπικής κοινωνίας (μεμονωμένα ή σε ομάδες) τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση τοπικών δράσεων, και
 • η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στο έργο που επιτελούν οι ήδη υπάρχουσες εθελοντικές οργανώσεις, οι ομάδες εθελοντών αλλά και οι Μ.Κ.Ο. που υλοποιούν εθελοντικές δράσεις.

Γενικές αρχές που διέπουν την παροχή εθελοντικής εργασίας

 • Ο εθελοντισμός είναι θέμα επιλογής
 • Ο εθελοντισμός προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα.
 • Ο εθελοντισμός σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό όλων των ανθρώπων
 • Ο εθελοντισμός είναι ένας θεμιτός τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κοινωνίας τους.
 • Ο εθελοντισμός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο άτομα ή ομάδες μπορούν να εκφράσουν ανθρώπινες, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες.
 • Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που επιτυγχάνεται μόνο σε μη κερδοσκοπικό πλαίσιο.
 • Η εργασία των εθελοντών είναι άμισθη.
 • Ο εθελοντισμός δεν είναι υποκατάστατο της αμειβόμενης εργασίας.
 • Οι εθελοντές δεν αντικαθιστούν τους αμειβόμενους εργαζόμενους και δεν αποτελούν απειλή για την εργασιακή τους ασφάλεια.
 • Ο εθελοντής αναλαμβάνει συγκεκριμένο ρόλο και δράση

Γενικές αρχές που τηρούνται κατά την παροχή εθελοντικής εργασίας στην τοπική αυτοδιοίκηση 

 • Ο Δήμος οφείλει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος ώστε να υποστηρίξει τον εθελοντή κατά τη διάρκεια της εθελοντικής εργασίας.
 • Ο Δήμος εγγυάται ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τον εθελοντή καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας.
 • Ο Δήμος παρέχει στον εθελοντή την κατάλληλη προσωπική υποστήριξη σχετικά με τα καθήκοντά του ενώ ο επικεφαλής του τομέα διευκολύνει την ενσωμάτωσή του στον οργανισμό και είναι αποδέκτης για τα τυχόν ανακύπτοντα προβλήματα.
 • Ο Δήμος διασφαλίζει ότι κάθε εθελοντική δραστηριότητα - εργασία που αναλαμβάνουν οι εθελοντές θα τους προσφέρει ευκαιρίες και δυνατότητες να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και ικανότητες για την εξέλιξή τους μέσα από διαδικασίες μη τυπικής και ανεπίσημης μάθησης
 • Ο Δήμος έχει την ευθύνη να καταρτίσει τον εθελοντή, εφόσον αυτό απαιτείται και κρίνεται απαραίτητο.
 • Ο Δήμος θεσπίζει διαδικασίες επιβράβευσης των εθελοντών και πιστοποιεί την εργασία των εθελοντών οι οποίοι λαμβάνουν πιστοποιητικό εθελοντικής εργασίας και συστατική επιστολή.
 • Ο επικεφαλής του τομέα ελέγχει τη συμπεριφορά των εθελοντών οι οποίοι οφείλουν να επιδεικνύουν την ανάλογη συμπεριφορά.
 • Ο επικεφαλής εκάστου τομέα μπορεί και οφείλει να εισηγηθεί προς το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο την παύση των αρμοδιοτήτων του εθελοντή (ήτοι τη διαγραφή του εθελοντή από το Μητρώο Εθελοντών) εφόσον αυτός:
 • επιδεικνύει απρεπή συμπεριφορά προς τα μέλη της εθελοντικής ομάδας και του κοινωνικού συνόλου εν γένει,
 • οικειοποιείται ή και καταστρέφει υλικά του Δήμου,
 • χρησιμοποιεί την ιδιότητα και προβαίνει σε αντιποίηση αρχής για προσωπικό όφελος,
 • παραβαίνει τις αρμοδιότητές του.

Last modified on Friday, 03/05/2019

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

Πρωτοσέλιδο Τελευταίας Έκδοσης

PDF, E-Paper τελευταίας έκδοσης εδώ

Ανασκόπηση 2018

Πρωτοσέλιδο Ανασκόπησης

Δείτε το PDF εδώ

Δίκτυο Forum Ανάπτυξης

Δειτε το καναλι μας στο YouTube

Video Gallery

Αρχή Σελίδας